TSF Inhuur Center

Dé oplossing voor rechtmatige inhuur van tijdelijk personeel!

Overheden worden steeds vaker geconfronteerd met een aantekening in het jaarverslag van de accountant op het proces rondom inhuur derden. Het blijkt in de meeste gevallen dat de procedures niet voldoen aan de (vernieuwde) wet- en regelgeving en dat de inhuur van derden onrechtmatig plaatsvindt. Voor jou en je organisatie een onwenselijke situatie. Daarom heeft Solutions Factory in samenwerking met inkoopspecialisten en onafhankelijke aanbestedingsjuristen een gebruiksvriendelijke marktplaats ontwikkeld die voldoet aan de nieuwe aanbestedingswetgeving.

Efficiënt uitzetten opdracht

Met onze gebruiksvriendelijke interface beschik je over alle middelen om jouw opdracht op de juiste manier in de markt te zetten. Kies voor een passende prijs-/kwaliteitsverhouding (EMVI), stel eisen en gunningscriteria S.M.A.R.T. in en bepaal hoeveel offertes je wil ontvangen.

Effectief beoordelen offertes

Nadat de inschrijfperiode is verstreken heb je toegang tot de reeds door het systeem gerangschikte offertes. Na validatie van de scores via onze beoordelingswizard ontstaat een top van best scorende offertes. Partijen die buiten deze top vallen ontvangen een gemotiveerd afwijsbericht. Na toewijzing van de opdracht wordt de gunning gepubliceerd en worden de resterende partijen geïnformeerd.

Standaard uitgerust met

Rechtmatigheid

Het Inhuur Center voorziet in specifieke procedures die de rechtmatigheid rondom externe inhuur waarborgen, zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid.

Kostenbesparend

Met het Inhuur Center vergroot je je huidige pool van leveranciers. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing op jouw externe inhuur.

TenderNed-koppeling

In het kader van de nationale statistiekverplichting kan de aankondiging van jouw opdracht direct op het landelijk platform TenderNed worden gepubliceerd.

Ook voor intermediairs

Als aanvulling op de standaard geboden functionaliteit voor zzp'ers, hebben intermediairs de mogelijkheid om per opdracht meerdere kandidaten voor te stellen.

S.M.A.R.T. opdrachten

Uitgebreide mogelijkheden voor het opstellen van eisen, gunningscriteria, prijsstelling en een flexibele prijs-/kwaliteitsverhouding zorgen voor het vinden van kwalitatieve leveranciers tegen een gunstig tarief.

Nota van Inlichtingen

Een geautomatiseerde vragenronde biedt leveranciers de mogelijkheid vragen te stellen bij een opdracht. In het kader van het gelijkheidsbeginsel worden antwoorden (gelijk)tijdig en op transparante wijze gepubliceerd.

Kluisfunctionaliteit

Ingediende offertes worden opgenomen in een digitale kluis en kunnen pas worden ingezien wanneer de beoordelingsfase is aangebroken.

Gemotiveerde afwijzingen

Om te zorgen voor een transparant beoordelingsproces worden afwijzingsberichten voorzien van heldere scores met een gepersonaliseerde motivering.

Real-time rapportages

Genereer automatisch rapportages binnen het door u opgegeven tijdvak en verkrijg hiermee inzichten in opdrachten, leveranciers en offertes op managementniveau.

Jouw eigen huisstijl

Door de unieke huisstijl van je organisatie als basis te gebruiken voor ons ontwerp, videopresentaties, testimonials en nieuws toe te voegen, behoudt de organisatie haar identiteit.

Responsive design

Mobielvriendelijk design zorgt voor een vlekkeloze weergave op alle devices. Zo blijf je ook via mobiel op de hoogte van openstaande opdrachten.

Koppeling (sociale) media

Door het automatisch publiceren van opdrachten op Twitter, LinkedIn, Facebook of andere platformen breid je jouw leveranciersnetwerk uit!

Aanvullende dienstverlening

Om de risico’s voor jouw organisatie te beperken bieden wij gedeeltelijke of volledige ontzorging bij het inhuurproces.

Optioneel volledig ontzorgd:

1. Recruitmentondersteuning

Je wordt geholpen bij het plaatsen van opdrachten, (voor)selecteren van aanbieders en het beoordelen en (gemotiveerd) afwijzen van kandidaten.

2. Urenregistratie- & facturatietool

Zodra je een opdracht hebt gegund kan de betrokken zzp'er digitaal gewerkte uren bijhouden en facturen aanmaken. De urenregistratie- en facturatietool borgt de juistheid van de ingevoerde bedragen en voldoet aan alle factuureisen die door de Belastingdienst zijn gesteld. Zo voorkom je factuurstromen buiten het systeem om. Eenvoudig, helder en efficiënt.

3. Facturatiemanagement

Je kunt ook de gehele facturatie laten verzorgen, je ontvangt dan de factuur van ons in plaats van de door jou ingehuurde kracht. Hierbij wordt de fysieke controle van de factuur, de afhandeling en betaling van de ingehuurde medewerker volledig verzorgd.

4. Contractmanagement

Bij contractmanagement worden alle administratieve zaken en risico's bij jou uit handen genomen. Door de borging van de juiste documenten middels dossiervorming rondom elke opdracht worden de juridische en financiële risico’s tot een minimum beperkt.

Totaaloplossing

In aanvulling op onze losse producten bieden wij ook een totaaloplossing, waarbij de diverse onderdelen volledig geïntegreerd zijn binnen één platform.

Vraag naar de mogelijkheden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Cookies toestaan en sluiten
Cookieverklaring | Wijzig instellingen