Wat is een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)?

Een Dynamisch aankoop systeem (DAS) gebruik je voor de inhuur van tijdelijk personeel of zzp’ers. Een DAS systeem wordt ook wel inhuurdesk, digitaal aankoopsysteem of marktplaats genoemd. In dit blog lees je alles over deze methode welke veelvuldig gebruikt wordt binnen de gemeentes, overheden en onderwijs.

Wat is een DAS systeem?

Een dynamisch aankoop systeem is een online omgeving voor het doen van gangbare aankopen van werken, diensten of leveringen. Hierin worden tijdelijke opdrachten gepubliceerd en inschrijvingen van deze opdracht afgehandeld. Als freelancer, zzp’er of ondernemer schrijf je jezelf in via het DAS systeem voor een gepubliceerde opdracht. Omdat het inhuren van derden rechtmatig moet plaatsvinden, worden de opdrachten openbaar en toegankelijk gepubliceerd. Op deze manier heeft iedereen een kans om zich in te schrijven.

Een DAS systeem werkt volgens de aanbestedingswet 2012. In deze aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures omtrent aanbesteden. De aanbestedingswet geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Deze wet bevat regels voor aanbestedingen boven Europese drempelbedragen. Op deze manier geven we in Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbestedingen en zorgen we ervoor dat er rechtmatig wordt ingehuurd.

Hoe werkt een dynamisch aankoop systeem?

Wanneer een overheidsorganisatie of onderwijsinstelling ervoor kiest om een dynamisch aankoopsysteem in te zetten voor aanbestedingen voor de inhuur van tijdelijk personeel, moet dit kenbaar gemaakt worden via Tenderned.

Het TenderNed is een online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Het is een platform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. Door middel van een openbare aankondiging maken ze de aard van de opdracht bekend. Denk hierbij aan welke termijn de opdracht loopt, het vakgebied waar ze iemand zoeken en het tarief waarvoor ze iemand zoeken.

De organisatie publiceert alle opdrachten in het Dynamisch aankoopsysteem ter openbaring. De minimale looptijd van deze opdrachten moet minimaal 30 dagen zijn. Zo zorg je ervoor dat iedereen een kans heeft gekregen om zich in te schrijven voor de opdracht.

Na de inschrijvingsronde toets je de inschrijvers op de gestelde eisen, normen, specificaties en gunningscriteria. Ook krijgen de kandidaten de kans om tijdens een vragenronde vragen te stellen aan de aanbieder om zaken te verduidelijken. Aan de hand van de beoordeling krijgen de kandidaten punten toegekend. De inschrijving welke de hoogste totaal score heeft, krijgt de opdracht gegund.

Verschil tussen een raamovereenkomst en een dynamisch aankoop systeem.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meerdere aanbestedende diensten en een of meer ondernemers, met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen. Bij een raamovereenkomst is er geen verplichting tot afname opgenomen in het contract. Wanneer dit wel gebeurd is er sprake van een raamcontract.

Bij een dynamisch aankoop systeem is er echter geen beperking in het aantal leveranciers. Hier mogen alle leveranciers zich elke keer weer aansluiten. Doordat het je bij een dynamisch aankoopsysteem per opdracht de beste inschrijving kan selecteren met de beste prijs, is dit dus een voordeel ten opzichte van een raamovereenkomst. Omdat het hier namelijk nog wel eens voor komt dat de prijzen in verloop van de tijd niet meer marktconform zijn.

Wanneer je als organisatie regelmatig opdrachten verstrekt is een DAS systeem een aantrekkelijke en tijdbesparende oplossing. Op deze manier kan je op een rechtmatige manier tijdelijk personeel inhuren.

Vraag naar de mogelijkheden van een DAS

Neem vrijblijvend contact met ons op