Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid, een term welke je steeds vaker voorbij ziet komen. Aan het gebruik van websites, tools en apps ontkomen we niet meer aan in het dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk om dit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Maar wat is digitale toegankelijkheid?

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is het toegankelijk maken van websites en webgebaseerde toepassingen voor mensen met een functiebeperking. Iedereen heeft recht om mee te doen in de maatschappij, dus ook mensen welke één of meerdere beperkingen hebben.

Waarom digitale toegankelijkheid?

Omdat miljoenen mensen in Nederland last hebben van één of meerdere beperkingen, is er een wet ingevoerd waaraan alle overheidsinstanties moeten voldoen sinds september 2020: de WCAG 2.1 wet. Beperkingen komen er in verschillende vormen. Denk hierbij aan mensen die slechthorend, doof, laaggeletterdheid, kleurenblind, slechtziend of zwakbegaafd zijn. Deze groep groeit al jaren in Nederland.

De Nederlandse regering heeft daarom bepaald dat de openbare voorzieningen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor alle burgers. Mede daarom is de WCAG 2.1 wet ingevoerd.

Wat wordt bedoeld met digi toegankelijkheid?

Digi toegankelijkheid gaat erom websites en webgebaseerde toepassingen toegankelijker te maken voor mensen met een functiebeperking. Het doel daarbij is om blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden, mensen met motorische beperkingen of mensen met cognitieve beperkingen gewoon toegang te laten hebben tot digitale informatie via internet.

Hierbij wordt uitgegaan van een aantal onveranderbare principes: content moet waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn. Dit is samen vastgelegd in de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), een internationale standaard van de W3C-organisatie (World Wide Web Consortium) en in de Digi toegankelijkheidseisen van de overheid (EN 301 549). Aan de hand van deze principes wordt je website toegankelijker.

Hoe voldoe ik aan de wet digitale toegankelijkheid?

Sinds september 2020 moeten dus álle websites van álle overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit houdt concreet in dat je de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 (voor overheidsinstanties niveau A + AA) toepast op je website en dat je als overheidsinstantie een toegankelijkheidsverklaring publiceert voor je werken-bij en/of inhuur website.

Het toepassen van de toegankelijkheidsnorm betekent niet dat je website meteen volledig moet voldoen aan alle eisen uit die norm. Het toegankelijk maken van een website is immers een continu proces waarin aantoonbaar wordt gewerkt aan optimalisatie. Je toont dit aan, en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting, door in ieder geval een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en te publiceren.

Om een toegankelijkheidsverklaring te verkrijgen is het laten uitvoeren van een handmatig onderzoek benodigd, hiervoor ben je als organisatie zelf verantwoordelijk.

Drie belangrijke aandachtspunten voor digitale toegankelijkheid

  • Techniek en functionaliteit
  • Presentatie en vormgeving
  • Content

Als techniek, functionaliteit, presentatie en vormgeving in orde zijn, dan nog kunnen er door het plaatsen van ontoegankelijke content toch nog de nodige drempels worden opgeworpen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een pdf die niet toegankelijk is, een video die niet is ondertiteld of een infographic die je publiceert als een plaatje en waarvan de inhoud niet op een andere manier kan worden geraadpleegd. Als organisatie is het goed om rekening te houden met deze aandachtspunten en hierover in contact te blijven met de contentleveranciers.

Wat zijn de voordelen van een digi toegankelijke website?

De voordelen van digitale toegankelijkheid gaan verder dan je website(s) bruikbaar maken voor mensen met een functiebeperking. Het biedt namelijk ook voordelen voor iedere andere gebruiker. Als je website goed scoort op toegankelijkheid is deze namelijk beter vindbaar voor zoekmachines, gebruiksvriendelijker en bruikbaar op smartphones en tablets. Dit vergroot de resultaten van je website flink.

Het ontwikkelen van een digitaal toegankelijke website is een uitdaging, maar het laat je beter nadenken over het ontwerp van je website. Het toepassen van toegankelijkheid is bovendien gunstig voor je Google-ranking. Wanneer je toegankelijkheid goed inzet, levert dat een betere ranking op. Je helpt niet alleen de bezoekers aan de voorkant met een toegankelijke code, maar ook de zoekmachine van Google loopt daardoor sneller door je website heen.

Solutions Factory zorgt er voor dat alle werken-bij en/of inhuur websites bij oplevering technisch en functioneel aan de eisen voldoen van de WCAG (niveau A + AA) en EN 301 549. Wij kijken graag met je mee en kunnen de digitoegankelijkheid van jullie werken- bij en/of inhuur website testen.

Meer weten over digitale toegankelijkheid?

Wil je meer weten over toegankelijkheid van jouw (toekomstige) website?

Neem vrijblijvend contact met ons op