Het gebruik van verplichte IV-standaarden bij overheidsdomeinen

In tijden waarin overheidsdiensten steeds meer online worden aangeboden, spelen verplichte informatieveiligheid (IV)-standaarden een belangrijke rol bij het waarborgen van de privacy en veiligheid van burgers. Nederlandse lokale overheden hebben echter nog een flinke inhaalslag te maken om volledig te voldoen aan deze verplichte standaarden.

IV-standaarden

Verplichte IV-standaarden nog niet overal toegepast

Uit een recent artikel van DigitaleOverheid.nl blijkt dat, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, er op het gebied van digitale dienstverlening nog steeds een aantal uitdagingen zijn met het consistent toepassen van de verplichte IV-standaarden. Deze standaarden zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat digitale uitingen van de overheid betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk zijn.

Het niet voldoen aan de IV-standaarden heeft gevolgen voor de beveiliging en betrouwbaarheid van digitale uitingen als lokale overheid, wat op zijn beurt de privacy en het vertrouwen van de inwoners kan schaden. Een van de uitdagingen waar lokale overheden mee te maken hebben, is de complexiteit van de standaarden zelf. Sommige lokale overheden vinden het moeilijk om de vereisten te begrijpen en te implementeren. Daarnaast zijn er vaak ook budgettaire beperkingen en personeelstekorten die een rol spelen bij het niet volledig kunnen voldoen aan de standaarden.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden er verschillende maatregelen genomen. Allereerst is er een grotere bewustwording nodig bij lokale overheden over het belang van het consistent toepassen van de IV-standaarden. Hierbij helpen trainingen en workshops om de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten. Daarnaast is de samenwerking tussen lokale overheden van groot belang. Door kennis en ervaring te delen, kunnen zij van elkaar leren en gezamenlijke oplossingen vinden voor de implementatie van de IV-standaarden.

Privacy by design

Privacy-by-design & security-by-design

Bij Solutions Factory geloven we in het leveren van hoogwaardige oplossingen die niet alleen technisch geavanceerd zijn, maar ook voldoen aan de eisen van de digitale dienstverlening! Niet alleen voor overheden, maar voor al onze klanten. Wij begrijpen het belang van privacy en beveiliging bij digitale oplossingen. Daarom maken wij gebruik van een privacy-by-design en security-by-design aanpak in al onze productontwikkelingsprocessen.

Door privacy-by-design toe te passen, integreren wij privacybescherming vanaf het allereerste begin van het ontwikkelproces. Dit betekent dat wij de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens van gebruikers adequaat worden beschermd. Daarnaast houden wij rekening met privacyaspecten zoals dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Met onze security-by-design benadering zorgen we ervoor dat alle beveiligingsmaatregelen al in de ontwerpfase worden geïntegreerd. Wij implementeren voor de klant robuuste beveiligingsprotocollen, zoals versleutelingstechnologieën, sterke authenticatiemechanismen en beveiligde gegevensoverdracht. Ook voeren wij regelmatig veiligheidstests en audits uit om de veiligheid van onze producten te waarborgen.

Zo zorgen wij er samen met de klant voor dat onze dienstverlening voldoet aan de IV-standaarden en de veiligheid gewaarborgd wordt!

Meer weten over de onze digitale dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

Of bel direct op: (088) 141 09 09

Meer artikelen