Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)?

Een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) gebruik je voor de inhuur van tijdelijk personeel of ZZP’ers. Een DAS systeem wordt ook wel inhuurdesk, digitaal aankoopsysteem of marktplaats genoemd. In dit blog lees je alles over deze methode welke veelvuldig gebruikt wordt binnen de gemeentes, overheden en onderwijs.

voordelen Dynamisch aankoopsysteem

Wat is een DAS systeem?

Een dynamisch aankoopsysteem is een online omgeving voor het doen van gangbare aankopen van werken, diensten of leveringen. Hierin worden tijdelijke opdrachten gepubliceerd en inschrijvingen van deze opdracht afgehandeld. Als freelancer, ZZP’er of ondernemer schrijf je jezelf in via het DAS systeem voor een gepubliceerde opdracht. Omdat het inhuren van derden rechtmatig moet plaatsvinden, worden de opdrachten openbaar en toegankelijk gepubliceerd. Op deze manier heeft iedereen een kans om zich in te schrijven.

Een DAS systeem werkt volgens de aanbestedingswet 2012. In deze aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures omtrent aanbesteden. De aanbestedingswet geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Deze wet bevat regels voor aanbestedingen boven Europese drempelbedragen. Op deze manier geven we in Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbestedingen en zorgen we ervoor dat er rechtmatig wordt ingehuurd.

Meer over het Dynamisch Aankoopsysteem

Wanneer maak je gebruik van een Dynamisch aankoopsysteem?

Een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) wordt gebruikt door organisaties welke regelmatig behoefte hebben aan externe inhuur van specifieke diensten, goederen of werken. Het systeem helpt je door middel van een gestroomlijnd en flexibel inkoopproces. Een Dynamisch aankoopsysteem is ideaal voor situaties waarin de vraag naar extern personeel kan variëren of waarbij snelheid en efficiëntie belangrijk zijn. Het DAS systeem maakt het mogelijk om snel gekwalificeerde leveranciers te selecteren en biedt een transparante en concurrerende omgeving voor inkoopbeslissingen.

Om als aanbestedingsplichtige organisatie te kunnen voldoen aan de aanbestedingswet, moet je dus tijdelijk (specifiek) werk wat boven het Europese drempelbedrag aanbesteden. Hiervoor maak je gebruik van het Dynamisch aankoopsysteem aan de achterkant en een inhuurdesk aan de voorkant. Op de inhuurdesk worden alle opdrachten van de aanbestedende partij(en) gepubliceerd.

Hoe werkt een dynamisch aankoopsysteem?

Een Dynamisch aankoopsysteem is een software programma (ook wel SaaS genoemd) dat aan een frontoffice (inhuurdesk) is gekoppeld. Op deze inhuurdesk worden alle opdrachten van deze aanbestedende partij(en) gepubliceerd. Alle aangesloten leveranciers krijgen dan de mogelijkheid om een offerte in te dienen bij de opdracht. Dit wordt ook wel de inschrijvingsronde genoemd.

Na de inschrijvingsronde, worden alle ingeschreven leveranciers door jou getoetst op de gestelde eisen, normen, specificaties en gunningscriteria. Ook krijgen de kandidaten de kans om tijdens een vragenronde vragen te stellen aan de aanbieder om zaken te verduidelijken.

Na de sluiting van de inschrijving en toetsing van de leveranciers, wordt er een selectie gemaakt voor de interviewronde. In deze interviewronde worden de top inschrijvers uitgenodigd voor een verdiepend interview om zo tot een betere keuze te kunnen komen.

In een dynamisch aankoopsysteem zijn er vaste beoordelingscriteria waar punten aan moet worden toegekend. Aan de hand van het puntenaantal krijgen de kandidaten (leveranciers) een totaal aantal punten toegewezen. De inschrijving welke de hoogste totaal score heeft krijgt de opdracht gegund. Deze gunning wordt hierna op de inhuurdesk gemeld om zo de transparantie te waarborgen.


Dynamisch aankoopsysteem (DAS) aankondigen op TenderNed

Wanneer een overheidsorganisatie of onderwijsinstelling ervoor kiest om een dynamisch aankoopsysteem in te zetten voor aanbestedingen voor de inhuur van tijdelijk personeel, moet dit kenbaar gemaakt worden via TenderNed.

Het TenderNed is een online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Het is een platform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. Door middel van een openbare aankondiging maken ze de aard van de opdracht bekend. Denk hierbij aan welke termijn de opdracht loopt, het vakgebied waar ze iemand zoeken en het tarief waarvoor ze iemand zoeken.

De organisatie publiceert alle opdrachten in het DAS systeem ter openbaring. De minimale looptijd van deze opdrachten moet minimaal 30 dagen zijn. Zo zorg je ervoor dat iedereen een kans heeft gekregen om zich in te schrijven voor de opdracht. Het Dynamisch aankoopsysteem van Solutions Factory heeft een automatische koppeling met TenderNed zodat alle opdrachten direct op dit platform worden aangekondigd. Zo ben je verzekerd van rechtmatige inhuur als organisatie.

Verschil tussen een raamovereenkomst en een DAS.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meerdere aanbestedende diensten en een of meer ondernemers, met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen. Bij een raamovereenkomst is er geen verplichting tot afname opgenomen in het contract. Wanneer dit wel gebeurd is er sprake van een raamcontract.

Bij een dynamisch aankoopsysteem is er echter geen beperking in het aantal leveranciers. Hier mogen alle leveranciers zich elke keer weer aansluiten. Doordat het je bij een dynamisch aankoopsysteem per opdracht de beste inschrijving kan selecteren met de beste prijs, is dit dus een voordeel ten opzichte van een raamovereenkomst. Omdat het hier namelijk nog wel eens voor komt dat de prijzen in verloop van de tijd niet meer marktconform zijn.

Wanneer je als organisatie regelmatig opdrachten verstrekt is een DAS systeem een aantrekkelijke en tijdbesparende oplossing. Op deze manier kan je op een rechtmatige manier tijdelijk personeel inhuren.

Vraag naar de mogelijkheden van een DAS

Neem vrijblijvend contact met ons op

Veelgestelde vragen

Wat is het das?

Het das is een afkorting voor het Dynamisch aankoopsysteem. Dit is een is een digitaal platform dat wordt gebruikt door aanbestedende diensten om leveranciers te selecteren en contracten af te sluiten voor de gangbare aankoop van goederen, werken of diensten.

Waarom externe inhuur?

Externe inhuur via een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) biedt verschillende voordelen. Het stelt je organisatie in staat om op een efficiënte en transparante manier externe professionals in te huren. Het Dynamisch aankoopsysteem vereenvoudigt het inkoopproces door een gestandaardiseerde procedure te bieden, waardoor administratieve lasten worden verminderd.

 

Ook bevordert het concurrentie tussen leveranciers, wat kan leiden tot betere prijzen en kwaliteit van diensten. Het stelt je organisatie in staat om flexibiliteit te behouden en specifieke expertise in te huren op basis van projectvereisten.

Welke dynamische Aankoopsystemen zijn er?

Er zijn meerdere soorten Dynamische aankoopsystemen. Over het algemeen kan je deze onderscheiden in drie soorten aankoopsystemen. Er zijn Dynamische aankoopsystemen die gebruikt worden voor tijdelijke inhuur van ZZP’ers en consultancy bureaus, voor inkoop van producten voor organisaties zoals kantoorbenodigdheden en er zijn dynamische aankoopsystemen voor de inkoop van diensten zoals groenonderhoud of realisatie van speeltuin.

 

Echter zijn er ook dynamische aankoopsystemen welke meerdere van de mogelijkheden samen in 1 systeem aanbieden.

Wat is een inhuur Desk?

Een inhuurdesk is de voorkant van het Dynamisch aankoopsysteem en faciliteert de opdrachten voor externe inhuur. Op de website (inhuurdesk) worden de aanbieders van de opdracht voor tijdelijke inhuur en de leveranciers met elkaar in contact gebracht. Op de inhuurdesk dienen de leveranciers een offerte in op de openstaande opdracht.

Wat is een das aanvraag?

Bij een dynamisch aankoopsysteem zet je telkens een opdracht uit in de markt waar de aangesloten leveranciers zich op in kunnen schrijven. Een DAS aanvraag is de uitgezette opdracht op de inhuurdesk van de aanbestedende organisatie. Deze aanvraag moet volgens de richtlijnen van de Europese aanbesteding gebeuren.

Meer artikelen